Return to site

Kapitánsky kurz

Kvalifikačný kurz na získanie preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa námorného rekreačného plavidla pre oblasť plavby C.

Kurz sa koná počas dvoch za sebou nasledujúcich víkendov. (viď. náplň kurzu).

Štátna skúška sa bude konať: 17.5.2017

Cena kurzu je: 350 €

Ďalšie náklady: 40 €

 

Platbu za kurz, prosím, uhraďte najneskôr dva týždne pred samotným začatím kurzu (do 7.4.2017).

Platbu realizujte bankovým prevodom na bankový účet: SK71 7500 0000 0040 1300 7787.